Theo từng giai đoạn phát triển, với tầm nhìn chiến lược sâu và rộng, đầu tư có trọng điểm, chúng tôi đã lần lượt triển khai mở rộng ngành nghề kinh doanh một cách có chọn lọc và bước đầu đã thu được những thành công nhất định.

Giới thiệu nhân lực


Xuất phát từ nhu cầu của thị trường và từ thế mạnh của công ty, N&V Education luôn chú trọng phát triển dịch vụ headhunter.

Cho thuê lao động


N&V Education rất chú trọng vào dịch vụ cho thuê lao động. Họ đều là những ứng viên có kiến thức chuyên môn tốt, tư duy sáng tạo.

Phái cử lao động ra nước ngoài


Tại N&V Education chúng tôi hiện đang triển khai 2 chương trình song song là “Thực tập sinh kỹ năng” và “Kỹ năng đặc định”

Đào tạo (ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng cứng)


N&V Education vẫn luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước thông qua các khóa đào tạo kỹ năng.

Du học Nhật Bản


N&V Education hiện đang tiến hành tuyển dụng và hỗ trợ sinh hoạt các học sinh có nguyện vọng du học Nhật Bản.