Du học Nhật Bản

23/11/2020


N&V Education hiện đang tiến hành tuyển dụng và hỗ trợ sinh hoạt các học sinh có nguyện vọng du học Nhật Bản. Chúng tôi cung cấp toàn bộ dịch vụ hỗ cho học sinh có nguyện vọng du học Nhật Bản, ví dụ như thông tin trường học hay các thủ tục đăng ký giấy tờ của Cục quản lý xuất nhập cảnh,…

Ngoài ra còn nhận ủy thác từ các trường Nhật ngữ tại Nhật và hỗ trợ quảng cáo nhằm tuyển sinh học sinh, sinh viên tại Việt Nam.