Ôn luyện N5- động từ tiếng Nhật trong kinh doanh.

19/08/2019


Động từ của tiếng Nhật trong kinh doanh

Công thức: お + V(masu) + する

Kiến thức cơ bản về tiếng Nhật trong kinh doanh
  •  (Trong đó: V(masu) là  động từ tiếng Nhật thể “i” – được chia bằng cách chuyển cột “u” sang cột “i”).
  • Dựa theo quy tắc ta sẽ có được ví dụ: kaku (viết) chuyển sang V(masu) sẽ thành kaki và được động từ trong kinh doanh là okaki suru.
  • Với các động từ là từ ghép kanji thì thay vì thêm “お”(o) chúng ta sẽ thêm “ご”(go). Ví dụ: 熟語する (jukunin suru – kiểm  tra)thêm “ご”(go) để được từ tiếng Nhật trong kinh doanh thì ta sẽ được ご熟語する (go- kakunin suru).

Động từ về bản thân của tiếng Nhật trong kinh doanh

Cúng ta sẽ không dùng “Vます / します” (shimasu) mà dùng “致します” (itashimasu).

Kiến thức cơ bản về tiếng Nhật trong kinh doanh
  • Tiếng Nhật lịch sự: 書きます (Kakimasu)
  • Lịch sự hơn: お書きします (O-kaki shimasu)- Tiếng Nhật kinh doanh.
  • Lịch sự hơn nữa: お書きいたします (O-kaki itashimasu)- Tiếng Nhật kinh doanh.
  • Siêu lịch sự: お願い申し上げます (onegai moushiagemasu): không dùng “致します” (itashimasu) mà dùng “申し上げます”( moushiagemasu). Khi dùng dạng này, bạn đang nâng đối tác của mình lên tận mây xanh.

Động từ hành động về đối phương của tiếng Nhật trong kinh doanh

Thông thường, khi hỏi hành động của đối phương, bạn phải dùng kính ngữ, đơn giản nhất là sử dụng động từ dạng bị động.

Chẳng hạn, bạn muốn hỏi rằng người đó đã đi Anh hay chưa? Hãy chuyển: イギリスに行きましたか (Igirisu ni ikimashita ka ) thành イギリスに行かれましたか (Igirisu ni ika remashita ka).

Nguyên tắc khi dùng tiếng Nhật kinh doanh

Bản thân = khiên nhường; đối phương = tôn kính

  • Chẳng hạn: khi nối động từ見る (miru- nhìn):
  • Với bản thân: 拝見します (haiken shimasu)
  • Với đối phương: ご覧になります (goran ni narimasu)

Khi dùng tiếng Nhật trong kinh doanh, ban nên dùng những thứ mình quen thuộc. Chẳng hạn thay vì sử dụng 思う, lại dùng  存じます. Như vậy nếu bạn chỉ nhớ “omoimasu” vậy cứ dùng, không có vấn đề gì, chúng ta không nhất thiết phải sử dụng “zoijimasu”.

Dùng “”(o) / “”(go) và những ngoại lệ

Kiến thức cơ bản về tiếng Nhật trong kinh doanh

Hãy nhớ, với những từ ghép kanji thì thêm “ご”(go) (Chẳng hạn: ご確認, ご連絡, ご検討 ). Với những từ thuần Nhật thì thêm “お”(o). Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ chẳng hạn như 電話 (denwa- điện thoại)

Đây là một từ vô cùng thông dụng nên được coi như  một từ thuần Nhật. Do đó, khi viết tiếng Nhật trong kinh doanh thì cần thêm “お”(o) ta được “o-denwa”.

Như vậy, không phải từ tiếng Nhật nào cũng sử dụng chung công thức: từ thuần Nhật thêm “お”(o) ; từ ghép kanji thêm “ご”(go).

Chỉ dùng “お”(o) / “ご”(go) với động từ. Nhiều người mắc sai lầm khi thêm “お”(o) / “ご”(go) vào danh từ, bổ ngữ,…

Nhìn chung để thông thạo tiếng Nhật trong kinh doanh chúng ta cần rèn luyện nhiều, bắt chước cách sử dụng của những người khác. Dùng nhiều sẽ quen. Nhưng hãy nhớ, không bao giờ dùng tiếng Nhật kiểu thân thiết, giao tiếp thông thường để làm việc kinh doanh. Vì nếu sử dụng, việc kinh doanh của bạn với đối tác Nhật Bản sẽ thất bại hoàn toàn

Hãy đến N&V Giáo Dục để các bạn đạt được N5 một cách dễ dàng.

Liên hệ với chúng tôi tại: ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: 12 Đồng Bát, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội. ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO : 68 Văn Tiến Dũng , TDP. Văn Trì,P.Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội. HOTLINE TƯ VẤN : 0888500110 WEBSITE : http://nvbedu.com