Các chương trình tuyển dụng

Chương trình tuyển dụng mới nhất

Hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng dọn dẹp phòng Khách Sạn ngày 24/8

Hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng dọn dẹp phòng Khách Sạn ngày 24/8

Được đánh giá là ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT rất tốt với lương hấp dẫn, công việc phù hợp cho các bạn trẻ cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn...

Read More
Những thứ cấm không được mang và hạn chế mang khi xuất cảnh Nhật Bản.

Những thứ cấm không được mang và hạn chế mang khi xuất cảnh Nhật Bản.

Nhật quy định rất nghiêm ngặt về các loại đồ trước khi nhập cảnh, việc này làm rất chặt đã có nhiều trường hợp đồ của bạn bị bỏ lại…

Read More